Contact
Project Manager ERP

Project Manager ERP

This job offer is closed
Function type: Freelance Location: Hasselt
Duration: 31/03/2019 Reference: 201807046
Start: 30/06/2018

Onze klant zoekt in kader van de fusie begeleiding door een externe dienstverlener. Meer bepaald betreffende de problematiek van het dubbelgebruik van twee ERP-systemen (UBW en AXI) en de impact hiervan zowel binnen AAO als voor de business.
Hierbij dient eveneens rekening gehouden met de veranderende eisen, die gesteld worden op vlak van processen, cultuur en samenwerking, bij de evolutie die Financieel Management (FIM) en Facilair Management (FAM) zullen doormaken van zuivere ondersteunende dienstverleners, naar gedifferentieerde rollen van enerzijds dienstenleverancier en anderzijds meedenkende partner voor ondersteuning van kernprocessen.

Concreet zoekt de klant een dienstverlener die in kader van de eerder opgeleverde analyse voor de bestelprocessen en de vergelijking tussen de ERP systemen begeleiding biedt op vlak van het vervolgtraject. Dit vervolgtraject omvat voor FAM verder overleg met de business, overleg met andere diensten van de onze klant op vlak van verwachtingen, definitief voorstel voor de te implementeren bestelprocessen en dienstverlening. Voor FIM omvat het traject begeleiding in kader van de toekomstige structuur van de dienst. Voor zowel FIM als FAM biedt de dienstverlener begeleiding voor people management, planning en organisatie binnen de fusie. Voor het komende ERP-project biedt de dienstverlener project management en begeleiding voor change management.

De opdracht wordt uitgevoerd in Hasselt en Willebroek

Requirements

- ervaring in de Vlaamse Overheid
- bewezen ervaring met meerdere entiteiten binnen het beleidsdomein MOW
- ervaring met gelijkaardige opdrachten (IT, organisatieprojecten, people management, change management, project en program management, procesoptimalisaties)
- aantoonbaar ruime ervaring in project management (bij voorkeur via de Prince2-methode)
- ervaring met change management en veranderingstrajecten
- gedegen ervaring met realisatie van (IT-)projecten
- aantoonbaar ruime ervaring met projectteamwerking
- toepassen van gestructureerde en projectmatige aanpak.
- ervaring met aankoop en contractbeheer
- vertrouwd zijn met opdrachten in een fusie omgeving
- aantoonbare ervaring met opzetten van dienstverlening en rapportering
- aantoonbare ervaring met realisatie van procesoptimalisaties
- aantoonbare ervaring met organisatie design en ontwikkeling en reorganisaties
- goede kennis van en ervaring met de procedures van overheidsopdrachten en raamcontracten
- ruime ervaring in analyse van business processen
- ervaring met interactief overleg met de interne business klanten, bij voorkeur in de context van een overheidsorganisatie
- basiskennis overheidsboekhouding en financieel management
Sterke communicatieve vaardigheden
Stakeholder management, top/down en bottom/up benadering
Aantoonbare eiderschapsvaardigheden
Coaching- en trainingsvaardigheden
Teamgeest
Efficiëntie
Besluitvaardigheid
Stressbestendigheid
Overzicht kunnen bewaren, maar kunnen inzoomen waar nodig
Gewend om te rapporteren aan en af te stemmen met senior management
Business en dienstverlener kunnen samenbrengen
Bereiken van consensus en draagvlak
Identificeren van weerstand, bezorgdheden en hieraan oplossingen bieden
People manager, enthousiasmerend, aandacht voor de mens
Gewend om veranderingen te realiseren op de werkvloer

Je hebt ervaring in:
- Toepassing van gestructureerde projectmatige aanpak
- Ervaring met People management & change management
- Ervaring met projectteamwerking
- Ervaring met overleg tussen business en dienstverlener
- Ervaring met opzetten dienstverlening en rapportering
- Ervaring in analyse van business processen
- Ervaring in analyse van ERP-systemen
- Ervaring in Project Management

Je hebt een perfect mondelinge en schriftelijke kennis van het NL

Deze opdracht omvat 175 mandagen.

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

tel016/38.10.10

fax016/38.10.19

mail info@anankei.com