Contact
Test Engineer Sr

Test Engineer Sr

Voor deze job kan u niet meer solliciteren
Soort functie: Freelancer en vaste medewerker Locatie: Mechelen
Duur: 30/03/2019 Referentie: 201807111
Start: 09/09/2018

In het kader van de nieuwe organisatiemodel van onze klant worden wijzigingen aangebracht aan diverse ICT systemen en integratielijnen, om deze te aligneren op de nieuwe interne organisatiestructuur.
Jij staat in voor het analyseren, ontwerpen en uitvoeren van testgevallen die deze wijzigingen afdekken in het kader van het nieuwe organisatiemodel. Je houdt hierbij rekening met de data, processen en integratielagen.

De Test Engineer maakt zich het applicatielandschap en de business van onze klant eigen. De bestaande applicatieportfolio omvat grotere pakket-platformen zoals SAP, CRM Dynamics, Hastus, ... en enkele tientallen specifiekere niche-producten, evenals eigen ontwikkelde systemen. De eigen ontwikkeling gebeurt voornamelijk in Java, REACT en RPG. Integraties gebeuren via Datastage en Biztalk.

Je bent in staat om concrete bedrijfssituaties om te zetten naar praktische testgevallen. Tevens voer je de testen uit en volgt proactief de afhandeling van gevonden defecten op. Je rapporteert op frequente tijdstippen over test coverage, defecten en restrisico’s.

Vereisten

De kandidaat gaat georganiseerd en gestructureerd te werk. Hij/zij kan prioriteiten stellen.

Voornaamste taken & verantwoordelijkheden:
- Impactanalyse van geplande wijzigingen en projecten naar risico en testen toe
- Inschatten van benodigde test effort
- Opstellen testgevallen en testscenario’s
- Opzetten van test data
- Testuitvoering (manueel en geautomatiseerd indien mogelijk)
- Rapporteren en opvolgen van defecten
- Oorzaakanalyse van problemen
- Rapporteren van productkwaliteit, testvooruitgang en restrisico’s.

De kandidaat
- Heeft minstens 5 jaar relevante ervaring als tester van ICT toepassingen op een gestructureerde wijze, met gebruik van een test management tool
- Neemt zelf initiatief
- Is in staat om snel nieuwe zaken op te pikken
- Heeft een degelijke technische of IT kennis door opleiding en/of ervaring
- Kan prioriteiten stellen
- Kan zelfstandig en in team werken
- Kan test coördinatie op zich nemen
- Kan inspelen op verandering en is flexibel
- Kan het overzicht bewaren
- Kan helder communiceren

Pluspunten:
- Ervaring met AS/400 systemen
- Kennis van middleware systemen
- Kennis van multi-tier architectuur

Gunningcriteria:
- Minstens 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als tester van ICT toepassingen op een gestructureerde wijze, met gebruik van een test management tool
- Minstens 2 jaar ervaring met integratietesten (zowel op component als systeem niveau
- Praktijkervaring met SOAP UI en XML voor het testen van webservices en API’s
- Praktijkervaring met SQL query’s voor testdoeleinden
- Probleemoplossend gericht
• Degelijke technische of IT kennis door opleiding en/of ervaring


De opdracht telt ong 155 werkdagen

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

tel016/38.10.10

fax016/38.10.19

mail info@anankei.com