Contact
Solutions

Solutions

Solutions

Een goede IT-omgeving is cruciaal voor de dagelijkse werking van uw bedrijf. Daarom is het erg belangrijk om over bepaalde ingrepen goed na te denken en de situatie op voorhand goed in te schatten. Anankei kan hierbij uw partner zijn en samen met u op zoek gaan naar de juiste oplossing. 


Enkele voorbeelden:

Verhuizen
Uw bedrijf (of een afdeling ervan) verhuizen, is veel meer dan wat tafels en stoelen verplaatsen. Het vergt veel voorbereiding. Een degelijke planning en een goed uitgebouwd plan van aanpak zijn van cruciaal belang om de verhuis vlot te laten verlopen en eventuele hinder voor de dagelijkse werking van het bedrijf en de medewerkers te beperken. 
Anankei kan u helpen: we nemen desgewenst het hele project op ons, of we schakelen de nodige engineers voor u in. In beide gevallen zorgen wij voor een vlekkeloze uitwerking en kan u op beide oren slapen.

Rollout
Staat u op het punt uw laptops, desktops, of handheld devices te vernieuwen en uit te rollen? Ook daarmee kunnen wij u van dienst zijn. Nieuwe end user devices migreren of uitrollen kan grote veranderingen voor de gebruikers teweegbrengen. Om de impact voor hen zo klein mogelijk te houden, dient zo’n rollout op een gecoördineerde manier te gebeuren.
Wij configureren, migreren en implementeren nieuwe toestellen op kostefficiënte en professionele wijze.

Opleidingen
Wanneer hebben uw medewerkers voor het laatst een IT-training gevolgd ? Het belang van een goede ondersteuning en opleiding rond het juiste gebruik van het IT-materiaal en software is niet te onderschatten. De meeste van uw medewerkers zijn zich er echter niet bewust van, maar onvakkundig gebruik van software leidt tot inefficiëntie, tijdverlies en dus tot een hogere kost.
Anankei helpt u om een (op maat gemaakte) opleiding te ontwikkelen en te geven, afgestemd op uw noden, eventueel met certificering. Na een opleiding van een dag is het verschil al duidelijk merkbaar!

Helpdesk
En eigen helpdesk binnen je bedrijf, biedt dat een meerwaarde? Soms wel, maar soms ook niet. Bij ondersteuning van eigen software of applicaties kan het een meerwaarde zijn. Maar worden er in uw bedrijf generieke producten gebruikt, dan is het interessant om aan een externe helpdesk te denken. Onze medewerkers zijn getraind om eerste- en tweedelijnsproblemen op te lossen. Hoe wij u kunnen helpen, komen wij u graag even persoonlijk uitleggen.

Doorlichting

Weet u welke tools er allemaal binnen uw bedrijf gebruikt worden en wie welke tools gebruikt? Misschien hebt u licenties aangekocht voor applicaties die al lang niet meer van toepassing zijn. Een overbodige en dure kost.
Een doorlichting kan u een overzicht geven van wat er wel of niet nodig is, wat up-to-date is en wat verouderd. Wij brengen voor u alles in kaart, geven u een overzicht van de verschillende processen en doen aanbevelingen over het optimaal gebruik van bepaalde tools. 
Soms gaat het maar om kleine ingrepen, die echter een grote impact kunnen hebben op de werking en het welzijn van uw medewerkers, en dus op de efficiëntie van uw bedrijf.

 

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

tel016/38.10.10

fax016/38.10.19

mail info@anankei.com