Program Managers

Program Managers

This job offer is closed

Function type: Freelance - Vast Location: Brussel
Duration: Longterm Reference: 201907812
Start: 16/02/2020

Voor een klant te brussel zijn we op zoek naar meerdere Program Managers om een aantal strategische programma's uit te werken

Startdatum: 17/02/2020


Profielomschrijving:

In de uitvoering van het regeerakkoord 2019-2025 definieerde de klant 5 strategische programma’s die zullen bijdragen aan de opdracht van de klant voor de komende beleidsperiode. Deze programma’s zijn:

1. Vormgeven van de werkgeversdienstverlening waarmee we elke werkgever perspectief geven op talent: ‘opleiden is het nieuwe rekruteren’
2. Als activeringsregisseur het arbeidsmarktpotentieel uitbreiden in samenwerking met partners; ‘elk talent telt’
3. Creatie en ondersteuning van een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger
4. De Klant als data gedreven regisseur ‘data zijn het nieuwe goud’
5. De Klant als een performante overheidsorganisatie

Om deze programma’s vorm te geven en op te volgen richtte de klant een organisatie brede Strategische Portfolio Management Office (PMO) op, die de programma’s en de daaraan verbonden projecten zal goedkeuren en op regelmatige basis zal opvolgen en evalueren. Deze PMO treedt op als Business Process Owner voor het portfoliobeheer: de te volgen processen en methodologie in portfolio management worden door de PMO beheerd en vallen dus buiten de scope van deze opdracht.

In de verdere uitbouw van deze PMO zal de klant aan elk programma een programma manager toewijzen, d ie bijdraagt tot de strategie en interne KPI’s..

Taakbeschrijving:

De programma manager zal de invulling van het programma met concrete initiatieven ifv de strategie aansturen, coördineren en opvolgen, en is verantwoordelijk voor het halen van de programma-doelstellingen binnen de beschikbare tijd en middelen.

De programma manager:

- vertaalt, samen met de respectievelijke stakeholders en op basis van reeds bestaande oefeningen, de strategische programmadoelstellingen in een concrete roadmap van initiatieven, bestaande uit zowel verbeteringstrajecten, vernieuwingsinitiatieven als innovatie-experimenten
- creëert en onderhoudt een programma-dashboard dat zicht biedt op de lopende initiatieven, de timing, de middelen en de status van de programma-KPIs
- organiseert de uitwerking van deze initiatieven tot concrete en onderbouwde projectvoorstellen
- legt deze projectvoorstellen voor aan de strategische PMO ter validering
- coördineert de portfolio aan projecten en geeft richting aan de projectleiders binnen zijn programma in continu overleg met de verschillende afdelingen, -directie en zijn collega’s binnen het PMO.
- volgt de projecten op vanaf het initiële idee tot de evaluatie van de uiteindelijk geïmplementeerde oplossing
- rapporteert periodiek aan de Strategische PMO omtrent de invulling en uitvoering van zijn programma, inclusief programma-KPI’s

Dit is een functie die de klant op een termijn van 2 jaar wil internaliseren. Hierdoor behoort ook de capaciteitsopbouw en overdracht van het programmabeheer aan een medewerker ( via coaching en ondersteuning) tot de scope van de opdracht.

Requirements

Als kandidaten voor deze functie verwacht de klant dus senior programma managers met een bewezen competentie in zowel projectbeheer, programma- of portfoliobeheer, change management en coaching/stakeholder management. Meer concreet schuift de klant onderstaand competentieprofiel naar voor:

De programma manager:

- Heeft affiniteit met een proces gedreven organisatie met diverse stakeholders
(burgers, overheid, middenveld) en maatschappelijk-economische doelstelling
- Beheerst de vertaalslag tussen strategie en implementatie: weet complexe problemen en processen in hun essentie t e vatten en het vinden van oplossingen gestructureerd te begeleiden.
- Heeft een helicopterview maar onderschat het belang van details niet
- werkt ook actief mee in projecten en stelt adequate oplossingen voor, vanuit zijn rol als strategische business partner.
- Weet de stakeholders van zijn programma op gepaste manier in de definitie en uitvoering te betrekken en te aligneren. Neemt pro-actief initiatieven in het kader van change management en signaleert tijdig change gerelateerde risico’s in de uitvoering van het programma.
- Werkt binnen het team van de PMO en samen met collega-program managers binnen het kader van de algemene missie en doelstellingen van de de klant
- Weet de omvang van projecten haalbaar en correct vorm te geven, in lijn met de beschikbare tijd en middelen van de organisatie. Kent het onderscheid tussen wat moet gebeuren en wat best zou gebeuren om e en project tot een succes te maken en past dit ook toe in overleg met de stakeholders.
- heeft ruime aantoonbare ervaring in project- en portfoliobeheer, bij voorkeur binnen een enterprise omgeving: kent de verschillende gangbare projectmethodologieën en weet die in functie van het project toe te p assen.
- Treedt op als coach voor project leiders in de definitie en uitvoering van hun projecten. Certificatie in een of meerdere projectmethodologieën is een plus.
- Is in staat relevante rapportering op te stellen voor verschillende management lagen van de organisatie, zodat de rapportering toelaat de juiste acties te ondernemen.
- Heeft een oog voor het verzamelen van lessons learned uit de projectuitvoeren en deelt die met de rest van de organisatie.
- is zelfstandig en resultaatsgericht en in staat om structuur en richting aan te brengen binnen een organisatie
- Heeft praktische kennis in het vormgeven en opvolgen van SMART KPI’s, bewezen ervaring in het opstellen, opvolgen en evalueren van een project business case.
- Heeft bij voorkeur kennis van bedrijfsarchitectuur, en zijn deeldisciplines (Process Management, IT architectuur, …)
- heeft een positieve mindset, werkt graag samen met anderen en werkt constructief en in co-creatie naar de doelstellingen toe
- weet zijn kennis en kunde over te dragen aan het interne personeel dat wordt begeleid om de rol van programma manager over te nemen

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com