Senior Project Manager

Senior Project Manager

This job offer is closed

Function type: Freelance - Vast Location: Brussel
Duration: Longterm Reference: 202008023
Start: 31/05/2020

Senior Project Manager - experience with GDPR regulations

Doel:

- Tijdig opleveren van één of meerdere projecten tussen 400 en 2.000 mandagen, binnen het kader en de verwachte inspanningen en planning. Zorgen voor de communicatie met de stakeholders en de rapportering aan PPMO.
Dimensies (5 belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):
1. Projecten met “mid-size complexity” op niveau van planning, change & risks
2. Aansturen van een projectteam van 2 à 15 personen
3. Jaarlijkse projectbudgetten beheren van 500 k€ tot 2M€
4. Binnen 1 competentiedomein: Infrastructure, Telecom, Application, Solution
5. Mogelijke interactie met 1 à 5 externe partijen, leveranciers

Resultaatgebieden
1. Business case
* Informatiebehoeften van de gebruikers/klant
* Wetgeving indien toepasselijk
* Governance en financiële procedures rond project Delivery zoals bepaald door PPMO
* Gebruik makend van de PPMO Templates

? Verantwoordelijk om in samenwerking met de klant de business case van het project te bepalen met inbegrip van beperkingen, risico’s, afhankelijkheden, …
? Bouwt een netwerk met BRITY-specialisten en de klant om ervoor te zorgen dat de opvolging en uitvoering van het project de nodige aandacht krijgt

2. Project Initiatie & Planning
* Governance en financiële procedures rond project Intake & Delivery zoals bepaald door PPMO
* Gebruik makend van de PPMO Templates

? Bepalen en vastleggen van de gedetailleerde scope, planning & budget en dit communiceren naar het projectteam (kick-off)
? Zorgt voor een validatie van de oplossingen en schatting van de effort en kost door experten en teamleden

3. Project Governance
* Project governance regels en procedures zoals bepaald door PPMO
* Gebruik makend van de PPMO Templates

? Communiceert op regelmatige basis over de vooruitgang, de overeengekomen scope en aangepaste planning met inbegrip van resources en competenties
? Opvolging van het financieel resultaat
? Beheert en volgt de risico’s en problemen op met het projectteam en escaleert tijdig naar management en klant indien nodig. Zoekt naar oplossingen met het projectteam en bespreekt dit met de klant en indien nodig, het management
? Volgt nieuwe change aanvragen op en zorgt voor goedkeuring tijdens een steering committee alvorens uit te voeren
? Zorgt voor coördinatie tussen de externe en interne teams
? Ondersteunt auditactiviteiten indien nodig
? Volgt aanbevelingen en procedures van PPMO

4. Communication
* Gebruik van de geijkte kanalen voor periodieke communicatie en rapportering op verschillende niveaus
* Project governance regels en procedures zoals bepaald door PPMO

? Houdt de business project manager regelmatig op de hoogte, op een transparante en eerlijke manier, over de vooruitgang en verwezenlijkingen van het project
? Geeft maandelijkse update via Project Status Report aan B-IT en de business
? Verzekert een maandelijkse opvolging van de werkelijke kost, effort, vooruitgang
? Bereidt steerco meetings voor en maakt verslag

5. Project Closing
* Volgens de standaarden bepaald door het BRITY operation en support team
* Project governance regels en procedures zoals bepaald door PPMO

? Doet een closing meeting met de klant en het project team en documenteert de “lessons learned”
? Verzekert de overdracht naar Operation en support Team en zorgt ervoor dat de nodige documentatie en training wordt gegeven.

6. Project Team
* HR policies
* Project governance regels en procedures zoals bepaald door PPMO
* Purchase Procedures

? Maakt een capacity planning
? Zorgt voor een positieve sfeer in het projectteam en verzekert efficiënte en kwalitatieve oplevering
? Lost conflicten op

Requirements

Profiel:

Senior level:
- Domain Knowledge:
? Diepgaande kennis van alle processen binnen het domein.
? Heeft kennis van de technologieën nodig in het project
? Heeft inzicht in de manier waarop processen interageren tussen de verschillende business domeinen.
? Kennis van GDPR

- Relationships:
? Project Delivery Team, Project Team, PPMO, Business tot op CEO niveau

- Multitasking:
? Kan tot 5 projecten parallel beheren

- People Management:
? Team opbouwen, werk plannen, conflict management, personeelsverloop anticiperen, team leden coachen

- Ervaring:
? Mintens 10 jaar werkzaam in IT en 5 jaar project management voor gelijkaardige projecten
? Certificatie in Prince II of PMI foundation

- Certificatie:
? Certificatie in PMI of PMBOK
? Minstens 1 certificaat in ITIL, Scrum of SAP

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com