Senior Change Manager

Senior Change Manager

This job offer is closed

Function type: Freelance Location: Merelbeke
Duration: 4 months Reference: 202008097
Start: 23/06/2020

Binnen het programma "slimme gebruikers" loopt de DiMa cluster om de evoluties ten gevolge van de uitrol van digitale meters te verwerken binnen de bestaande marktwerkingsprocessen alsook het ontplooien van nieuwe services.

De huidige werking is lopende sinds mid januari. De voordelen van deze werking worden gesmaakt waardoor de beslissing werd genomen om nog extra DEV teams in deze werking onder te brengen.

Voor het coördineren en opvolgen van de multi scrum teams werd er gekozen voor het LeSS model. We zijn dan ook op zoek naar een transformatie consultants die het projectteam kunnen bijstaan bij het verder begeleiden van Multi teams scrum in LeSS framework. Tijdens de flip phase waarbij we van de oude manier van werken overgaan naar de nieuwe manier van werken, zal dit al zeker nodig zijn.

> Je staat als transformatie consultant in voor het welslagen van een multi-team Scrum flip en het ondersteunen van de werking in een LeSS Model tijdens de eerste maanden na implementatie.
> Je stuurt en helpt mee aan het voorbereiden en faciliteren van een organisatie flip binnen het afgelijnde domein.
> Je helpt mee tijdens de eerste maanden van het LeSS werken met als doel zo snel mogelijk onze interne mensen on-the-job verder op te leiden zodoende dat ze op eigen benen verder te kunnen.
> Je helpt de scrum master om de scrum aanpak binnen en over de teams heen te optimaliseren
> Je helpt de product owner om focus te houden op de product en sprint backlog en hierover voldoende transparantie te creëren binnen de Fluvius organisatie. Je helpt ons effectief gebruik te maken van de product backlog en sprint backlog op basis van queueing theory en lean principes zodat het de betrokkenheid van alle partijen verhoogt.
> Jouw expertise gebruiken om onze eigen mensen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk operationeel te krijgen in het nieuwe werken op basis van het LeSS framework
> Gezien we op korte termijn mee aan de slag willen gaan, zal je onmiddellijk helpen om samen met het designen en faciliteren van volgende workshops in een distributed omgeving:

- Backlog refinement
- Sprint planning events
- Sprint review events
- Sprint retrospective events (binnen teams en over teams)
- Daily scrum1. Multi-team Scrum flip

Bedoeling is om hier alle actoren binnen het geheel van A naar B te brengen in een beperkte tijdspanne. Hierbij moet aandacht gegeven worden aan:
- Backlog creatie en management
- Team self-design, identity & work agreements
- Done & Undone definities en opvolging
- Issue allocatie model & implementatie
- Basis educatie in process & rollen

Voor het event werken we in oude governance modellen, na dit event werken we met een nieuwe governance structuur volgens het LeSS framework.

2. Mentoring eerste sprints

Met jouw expertise willen we mensen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk operationeel krijgen in het nieuwe werken op basis van het LeSS framework.


Requirements

Aantoonbare ervaring binnen Change Management - senior 5 jaar
Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.


voor deze functie zullen verplaatsingen naar Gent, Brussel en Hasselt nodig zijn.

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com