Project Manager BP&S

Project Manager BP&S

This job offer is closed

Function type: Freelance Location: Halle/Deinze/Haasrode
Duration: Longterm Reference: 202108640
Start: 21/03/2021

Beschrijving context en opdracht:


Situering:

BP&S staat binnen de klant voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen en levert de IT van de groep.
Het Service Center IT infrastructure & solutions staat in voor de IT ondersteuning van BP&S zelf, met andere woorden voor de IT4IT.
Concreet ondersteunen we de Strategische Roadmap van BP&S. Dat is een multiproject dat als een programma wordt aangestuurd door o.a. een programmamanager.
Binnen de Strategische Roadmap lopen verschillende projecten van uiteenlopende aard.
Het gaat hier zowel om methodologische projecten zoals Hybride Agile introductie, Cosourcing samenwerkingsverbanden opzetten, e.d.
Daarnaast zijn er ook technische projecten zoals het opzetten van IoT groepsplatform, het opzetten van een Azure cloud, opzetten van Containerplatform.
Maar ook pakketimplementaties zoals Service Now worden door onze teams opgenomen.
Naast de Strategische Roadmap geeft het service center ook ondersteuning aan innovatie projecten die vanuit het Domein IT worden geïndustrialiseerd.

Team:

De klant heeft een team van 6 PM’s en zoeken versterking vooral voor de complexere projecten.
Complex in de zin van projecten waar het project een reis op zich is.

Projecten die vanuit innovatie komen en die we willen gaan uitrollen binnen de organisatie waarvan nog niet de volledige scope bij start duidelijk is.

Projecten zoals het opzetten van een IoT platform waar heel wat verschillende stakeholders betrokken zijn, waar het als organisatie ook wat zoeken is hoe die projecten aan te vliegen en waar er heel wat change management bij komt kijken.

M.a.w. we zoeken PM’s met de nodige bagage die in complexe projecten de nodige structuur kunnen brengen. Die een goed evenwicht kunnen vinden in het kort aansturen van het project maar tegelijk het overzicht over de grote projecten kunnen houden.

Het zijn vaak technische IT projecten. Dus een IT achtergrond is ook wel nodig om niet verloren te lopen binnen de IT business die we ondersteunen.

Opdracht:

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor:
• het opleveren van de (multi-)projectoutput (project deliverables) binnen de in het projectblad afgesproken scope, tijd en kost
• het garanderen van de voortgang van de hefboom trajecten door
o het aansturen van het projectteam
o het coördineren van de projectwerkzaamheden
o het afdwingen van beslissingen
• het opvolgen en beheren van de scope, planning en kost van de hefboom trajecten
• het beheren en escaleren van wijzigingen tov afgesproken scope, tijd en kost volgens het verwachte proces
• het beheren van de verwachtingen van de stakeholders van de hefboom trajecten door
o het in kaart brengen en up to date houden van een overzicht van deze stakeholders
o het opvolgen en beheren van de communicaties rond de hefboom trajecten

Verwachte output:

Als Project Manager lever je minimaal volgende output
• een kwalitatief, up-to-date en gevalideerd projectblad in ons standaardformaat en gearchiveerd op ons interne archief
• een oplijsting van de project deliverables in een WBS
• een kwalitatieve en up-to-date projectplanning, mét in kaart gebrachte afhankelijkheden en milestones
• een projectstatusrapport in ons standaardformaat en gearchiveerd volgens de richtlijnen van het programma
• een resource demand op korte, middellange en lange termijn
• review van het project via de gates van het programma van de Strategische Roadmap

Rapportering:
Als Project Manager rapporteer je minimaal maandelijks over de status en voortgang van je project aan je project-opdrachtgever en project-verantwoordelijke.

Evaluatie:
Op regelmatige tijdstippen en minimaal om de 6 maanden, vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van bovenstaande.

Praktische informatie:

Het gaat om een voltijdse opdracht, voor een periode van 6 maanden (met optie op verlenging). Het team werkt hoofdzakelijk vanuit de omgeving van Halle en deels vanuit Deinze en Haasrode. We verwachten een aanwezigheid van de PM van 4 dagen/week in Halle. 1 dag/week in Deinze/Haasrode is mogelijk.

content crackers

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com